Német nemzetiség

Német nemzetiségi kétnyelvű oktatás

Iskolánkban 2008-ban indult felmenő rendszerben a kétnyelvű német nemzetiségi nevelés-oktatás. A program beindítását a Gödöllői Német Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezte a felmerülő szülői igények alapján. A kétnyelvűség azt jelenti, hogy mind a magyar, mind a német nyelv nemcsak tantárgy, hanem a tanítás nyelve is.

Tanulóink eredményesen vesznek részt német nyelvű tanulmányi, illetve vers- és prózamondó versenyeken. Rendszeres fellépői városunk kulturális rendezvényeinek, gálaműsoroknak. A német nemzetiségi hagyományápolás fontos részét alkotják a főbb ünnepek rendezvényei, melyek alkalmat adnak arra is, hogy iskolánk más osztályokba járó tanulói is megismerhessék a német hagyományokat. Tanulmányi kirándulásra német nemzetiségű településekre vagy azok vonzáskörzetébe utazunk, ezzel is segítve a népismereti tartalmak tevékeny és élményközpontú elsajátítását.

 Kiemelt célunk az ismeretközvetítés, hagyományőrzés, más kultúrák tiszteletére nevelés és ezen keresztül a nemzetiségi öntudat erősítése. Fontos a tanulók érdeklődésének felkeltése a nemzetiségi témák iránt. A kétnyelvű német nemzetiségi osztály nevelési-oktatási célja a német nyelv magas szintű elsajátítása, a német ajkú nemzetiségi kultúra megismertetése, ápolása, átörököltetése.

A német nemzetiségi nevelés- és oktatásban résztvevő tanulók egy világnyelv biztos tudása mellett megismerik a német nemzetiségi népcsoport történelmét, kultúráját, földrajzát is.

A gödöllői németekről bővebben az alábbi linken olvashat:

A gödöllői németek

Elérhetőségek

OM azonosító: 037328
Cím: 2100 Gödöllő, Munkácsy Mihály utca 1.
Intézményvezető: Ginczli Lajosné
E-mail: igazgato@godollo-petofi.hu
Telefon: + 36 30 783 9215
Titkárság: + 36 30 783 9195

 

Az iskola nyitvatartása ügyintézés céljából:

Hétfő: 08:00 – 16:00

Kedd: 08:00 – 16:00

Szerda: 08:00 – 16:00

Csütörtök: 08:00 – 16:00

Péntek: 08:00 – 16:00

Tanulói ügyelet biztosítása:

Hétfő: 06:30 – 18:00

Kedd: 06:30 – 18:00

Szerda: 06:30 – 18:00

Csütörtök: 06:30 – 18:00

Péntek: 06:30 – 18:00

 

 

Támogatónk

Gödöllői Német Nemzetiségi Önkormányzat

Elnök: Kaiser Péter

Elérhetőség: peter.kaiser@gnno.hu

Csengetési rend

1. óra: 8.00 – 8.45
2. óra: 9.00 – 9.45
3. óra: 10.00 – 10.45
4. óra: 11.00 – 11.45
5. óra: 12.05 – 12.50
6. óra: 13.00 – 13.45
7. óra: 13.55 – 14.40


Dunakeszi Tankerületi Központ

Cím: 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.

Központi telefon: +36 (27) 795-206

E-mail: dunakeszi@kk.gov.hu


Honlap: https://kk.gov.hu/dunakeszi
Adatvédelmi tisztségviselő: adatvedelem.dunakeszi@kk.gov.hu
Integritás tanácsadó: https://kk.gov.hu/tajekoztato-anyagok45
Közérdekű adatok: https://kk.gov.hu/kozerdeku-adatok-dk